Upplev vår värld av mojligheter
Observera att färgerna kan upplevas annorlunda i verkligheten.

-
-
-

Fasadskivor / 8x1200x2500 mm / 010 SUPERWHITE

Produktbeskrivning

AUTHENTIC PURE- och AUTHENTIC UV-fasadskivorna levereras som genomfärgade skivor. AUTHENTIC UV har genomgått en UV-behandling som ger hög motståndskraft mot luftburna föroreningar och utmärkta egenskaper som skyddar mot vittring och gulning. UV-behandlingen gör det möjligt att avlägsna de flesta typer av graffiti på ett enkelt sätt. Gemensamt för de båda genomfärgade skivorna är en urban look i form av struktur, färg och små ofullkomligheter som ger denna produkt ett särpräglat intryck. Skivorna får efter hand en patina som harmonierar med omgivningen och övriga material. AUTHENTIC PURE- och AUTHENTIC UV-skivornas estetiska framtoning i kombination med en underhållsfri yta gör dem mycket lämpliga för beklädnad av såväl hela fasader som lätta partier i murade delar. De kan användas i kombination med träbeklädnad, vid inbyggnad av dörr- och fönsterpartier eller som beklädnad av vindskivor, utsprång, gavlar, uthus med mera.

Kvalitet

AUTHENTIC PURE- och AUTHENTIC UV-skivorna är väl dokumenterade och tillverkaren lägger stora resurser på kontrolltester och produktutveckling. Samtliga värden och egenskaper som anges i aktuella datablad omfattas därmed av leverantörens 10-åriga garanti. Företaget är en marknadsledande tillverkare av fasadskivor av cementkomposit med över 30 års erfarenhet. På basis av seriös rådgivning och pålitliga leveranser har företaget byggt upp en global marknad för sina väldokumenterade kvalitetsprodukter.

Fördelar

AUTHENTIC PURE och AUTHENTIC UV har en färgpalett som i kombination med de två yttyperna ger projektören stort spelrum för utformning och färgsättning av fasaden. Den höga kvaliteten säkerställer en fasad som är underhållsfri och estetiskt tilltalande under många år. Moland Byggvaror ABs professionella organisation hjälper såväl arkitekter, entreprenörer och återförsäljare med teknisk rådgivning gällande ert projekt med Authentic PURE och AUTHENTICuv fasadbeklädnad.

Kontakta oss om du behöver hjälp. Kontakta oss: +46 (0)340-313 00 och sök din återförsäljar i närheten!
Observera att färgerna kan upplevas annorlunda i verkligheten.

Produktdata

Produktserie Authentic PURE
Färg 010 SUPERWHITE
Genomfärgade Ja
Ytbehandling Slät/matt
Ytbehandling
Tjocklek 8 mm
Fås även i andra tjocklekar Ja
Bredd 1200 mm
Längd
m²/skivor 3,00
Levereras med renskurna kanter
Effektiv area 1200 x 2500 mm
Vikt/m² 14,40 kg
Styck/pall 40
Vikt pr. pall 1.728 kg
Kan levereras kapade enligt kundens mått Ja
Fästmedel Skruvar/nitar
Typ Fasadskivor
Artikelnr. 4250942108
Artikelnr. 1848559
EAN-nr.
Lagervaror? Ja, med förbehåll för mellan försäljning

Tekniska specifikationer

Materialtyp High Density Fibercement
Böjningsstyrka tvärsgående 32 MPa
Böjningsstyrka längsgående 22 MPa
E-modul 12 GPa
Fuktbetingad rörelse vid 50–90 % Rh 1,5
Fuktinnehåll < 10,00 %
Vattenabsorption < 9 %
Tjocklek stolerans +/- 0,50 mm
Bredd tolerans +/- 2,00 mm
Längd tolerans +/- 2,00 mm
Kantighet +/- 1,00 mm/m
Vinkelräthet +/- 0,50 mm/m
Brand klassificering A2-s1, d0
Ladda ner ett PDF-produktblad över fasadpaneler du har valt och skriv ut eller spara det. Databladet kan du sedan använda som specifikation hos någon av våra återförsäljare.
Produktdatablad (PDF)
...
...

AUTHENTIC PURE och AUTHENTIC UV

Allt strängare krav på isoleringens tjocklek och mer rationella byggmetoder gör att efterfrågan på lätta fasadbeklädnader ständigt ökar. De lätta fasadbeklädnaderna används som en ventilerad regnskärm utanpå isolerade skelettväggar och betongelement eller som tilläggsisolering på befintliga byggnader. AUTHENTIC och AUTHENTICuv erbjuder ett brett produktprogram som ger arkitekten stort spelrum för utformning och färgsättning av fasader. Kvaliteten på AUTHENTIC och AUTHENTICuv ger en underhållsfri fasad med en konstruktiv funktion och en estetiskt tilltalande yta som håller under lång tid.

Skelettkonstruktion som yttervägg

Skelettkonstruktioner av trä och stål används i allt större utsträckning som ytterväggar vid nybyggnation. De byggs på plats eller levereras som prefabricerade väggelement eller rumsmoduler som är färdiga i olika grad.

Konstruktionsprincip sedd inifrån:

 • 1-2 skivskikt, exempelvis Molan Standardgipsskivor
 • 45 x 45 mm reglar för ledningsdragning
 • 45 mm värmeisolering
 • Ångspärr
 • 220-270 mm bärande skelettkonstruktion
 • 220-270 mm värmeisolering
 • Molan Weather Defence
 • 28 mm avståndslister (ventilerat hålrum)
 • Lätt fasadbeklädnad (regnskärm)
Ytterväggselement i betong

Isolering av väggelement i betong sker i allt större utsträckning genom att all värmeisolering placeras på den utvändiga sidan, så att betongen hålls varm och torr. Skelett och värmeisolering kan byggas på plats eller levereras som prefabricerade väggelement som "hakas" fast på betongelementet.

Konstruktionsprincip sedd inifrån:

 • Väggelement i betong
 • 220-270 mm bärande skelettkonstruktion
 • 220-270 mm värmeisolering
 • Molan Weather Defence
 • 28 mm avståndslister (ventilerat hålrum)
 • Lätt fasadbeklädnad (regnskärm)
Tilläggsisolering av ytterväggar

Renovering och tilläggsisolering av befintliga byggnader utgör en stor del av pågående och framtida byggnadsprojekt. Tilläggsisolering av fasader kan vara mer eller mindre komplicerad beroende på hur den befintliga byggnaden ser ut. I de flesta fall gäller den princip som beskrivs under "Ytterväggselement i betong" där skelett och värmeisolering kan byggas på plats eller levereras som prefabricerade väggelement som "hakas" fast på betongelementet.

Konstruktionsprincip sedd inifrån:

 • Befintlig yttervägg i mursten eller betong
 • 220-270 mm bärande skelettkonstruktion
 • 220-270 mm värmeisolering
 • Molan Weather Defence
 • 28 mm avståndslister (ventilerat hålrum)
 • Lätt fasadbeklädnad (regnskärm)
AUTHENTIC PURE OCH AUTHENTIC UV fasad som långtidsinvestering

Tack vare den underhållsfria ytan, det estetiska uttrycket och den konstruktiva funktionen betalar sig en investering i en AUTHENTIC PURE- eller AUTHENTIC UV-fasad många gånger om. AUTHENTIC UV med UV-behandlad yta gör det möjligt att ta bort de flesta typer av klotter, vilket gör plattan lämplig också i socialt utsatta områden oavsett om det gäller nybyggen, renovering eller ”ansiktslyft” av ett kvarter. Fördelen är att plattan behåller sitt attraktiva utseende och förskönar fasaden och därmed hela kvarteret.

AUTHENTIC PURE och AUTHENTIC UV – ytor, konfektionering och monteringssystem
– en hel värld av möjligheter

Authentic PURE

Authentic serien innehåller genomfärgade plattor som levereras klara för montering (ingen kapning och ingen impregnering av kanterna krävs). Efter kapning på byggarbetsplatsen krävs ingen impregnering. Den ”urbana looken” i form av struktur, färg och mindre ofullkomligheter ingår i produktens egenskaper och ser till att plattornas får en patina som harmonierar med omgivningen och övriga material. Serien omfattar plattor i 12 standardfärger med en genomfärgad kärna.

AUTHENTICuv

AUTHENTICuv-serien innehåller genomfärgade skivor som levereras klara för montering (ingen kapning och ingen impregnering av kanterna krävs). Plattans UV-behandling ger stor motståndskraft mot luftburna föroreningar, nedbrytning och gulfärgning. UV-behandlingen gör det lättare att avlägsna de flesta typer av klotter. Den ”urbana looken” i form av struktur, färg och mindre ofullkomligheter ingår i produktens egenskaper och ser till att plattorna får en patina som harmonierar med omgivningen och övriga material. På grund av UV-behandlingen måste kanterna impregneras efter kapning om kapning är nödvändigt på arbetsplatsen. Serien omfattar plattor i 12 standardfärger med en genomfärgad kärna.

Perforering av AUTHENTIC- och AUTHENTICuv-skivor

AUTHENTIC- och AUTHENTICuv-skivorna kan levereras från fabrik med perforeringar efter önskemål. Perforerade skivor används normalt som akustikbeklädnad på invändiga väggar och tak samt som fasadbeklädnad där skivorna perforeras i rent dekorativt syfte för att uppnå en önskad ljuseffekt eller för att skapa urtag för luftintag/luftutblås för ventilation. Det är nästan bara fantasin som sätter gränsen. Önskade perforeringar måste emellertid godkännas av fabriken för att säkerställa att skivans styrka bibehålls i tillräcklig utsträckning för det aktuella användningsområdet. Därför rekommenderar vi att du rådgör med oss på Moland redan på ett tidigt stadium av projekteringen.
Vid perforering av skivor för utvändigt bruk fasas och impregneras hålkanterna.

Klar för montering

Authentic och AUTHENTICuv-skivorna kan beställas i helformat eller färdigkapad från fabrik. Vi rekommenderar att AUTHENTIC- och AUTHENTICuv-skivorna levereras skurna i fasta mått från fabrik med impregnerade kanter och förborrade hål för fästelement. Fabrikens optimeringsprogram minimerar spillet genom att arbeta utifrån skärlistor med format och stycktal. För att undvika överraskningar kan även detaljerade offerter lämnas. Skivorna kan också levereras med diagonalsnitt. Ni är även välkomna att fråga oss om andra önskemål när det gäller utformningen av Authentic och AUTHENTICuv fasadskivor.

Montering av storformat-skivor med synliga fästelement

Skivorna monteras med 8 mm fogar runtom skivorna. I de horisentella skarvarna använd oftast en vattenavvisningsprofil i svartlackerad aluminum. Fästelementens cc-avstånd beror på den aktuella vindbelastningen och är normalt mellan cc 400 mm och cc 600 mm. Skivorna fästes med skruvar på underlag av trä och skruvar/nitar på underlag av metall. Fästelementens c/c-avstånd beror på den aktuella vindbelastningen. EPDM-fogband ska monteras mellan skivorna och underlaget av trä eller metall.
Den senast uppdaterade monteringsanvisningen ska följas. Där beskrivs även de skärpta kraven på avstånden mellan fästelementen som gäller när skivorna monteras vågrätt för att användas som beklädnad på utsprång samt i tak över altaner, entréer och liknande.

Som klinkbeklädnad

Skivorna kan monteras på klink med dolda fästelement upp till ett täckmått på 250 mm. Vid större täckmått än 250 mm krävs synliga fästelement.
Klinkbeklädnad utförs på lodrätt underlag av trä eller metall med c/c-avstånd på högst 600 mm beroende på aktuell vindbelastning. Skivorna monteras med 6-8 mm breda fogar i lodräta skivstöd och fogen försluts med en T-profil. Skivorna fästes med skruvar på underlag av trä och skruvar/nitar på underlag av metall. Underlagets/fästelementens c/c-avstånd beror på den aktuella vindbelastningen. EPDM-fogband ska monteras mellan skivorna och underlaget av trä eller metall.
Den senast uppdaterade monteringsanvisningen ska följas.

Kontakta oss

Moland Byggvaror AB
Box 201 - SE-311 23 Falkenberg

Tel: +46 (0)340-313 00
Fax: +46 (0)340-313 01

Låta dig inspireras i galleriet! Eller hitta fasaden som passar dig.

Välj fasad
Färg-grupp
 
Se alla
 

Authentic PUREFasadskivor, 010 SUPERWHITE
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 010 SUPERWHITE UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 010 SUPERWHITE
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 010 SUPERWHITE UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 011 LIGHT GREY
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 011 LIGHT GREY UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 011 LIGHT GREY
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 011 LIGHT GREY UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 020 NATURAL
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 020 NATURAL UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 020 NATURAL
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 020 NATURAL UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 030 GREY
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 030 GREY UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 030 GREY
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 030 GREY UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 031 DARK GREY
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 031 DARK GREY UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 031 DARK GREY
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 031 DARK GREY UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 040 YELLOW
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 040 YELLOW UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 040 YELLOW
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 040 YELLOW UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 050 GREEN
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 050 GREEN UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 050 GREEN
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 050 GREEN UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 060 RED
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 060 RED UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 060 RED
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 060 RED UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 061 TERRACOTTA
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 061 TERRACOTA UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 061 TERRACOTTA
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 061 TERRACOTA UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 070 TERRA (BROWN)
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 070 BROWN UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 070 TERRA (BROWN)
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 070 BROWN UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 080 DESERT
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 080 DESERT UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 080 DESERT
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 080 DESERT UV
8 x 1200 x 3000 mm

Authentic PUREFasadskivor, 081 SAND
8 x 1200 x 2500 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 081 SAND UV
8 x 1200 x 2500 mm

Authentic PUREFasadskivor, 081 SAND
8 x 1200 x 3000 mm

AUTHENTICuvFasadskivor, 081 SAND UV
8 x 1200 x 3000 mm

Inget hittades. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Den begärda produkten är inte tillgänglig.

Det kan vara ur produktion eller ersättas med en annan produkt. Å andra sidan har vi ett stort utbud av andra produkter som vi hoppas kommer att uppfylla dina önskemål.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.